Regulamin sklepu internetowego ” agd-wro.pl”

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy agd-wro.pl prowadzony jest przez firmę Global Rafał Panek z siedzibą w Miłoszycach  przy ul. Aleksandra Gierymskiego 8 , 55-220 Miłoszyce, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 899-230-87-44
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego ” agd-wro.pl”.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu agd-wro.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca / Sprzedawca – Global Rafał Panek z siedzibą w Miłoszycach  przy ul. Aleksandra Gierymskiego 8 , 55-220 Miłoszyce, wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 899-230-87-44
 3. Comfino – wirtualny moduł doradczy dla zakupów w sektorze e-commerce, który pozwala Klientowi na korzystanie z Usługi świadczonej przez Comperia za pośrednictwem Strony internetowej
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 5. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://www.agd-wro.pl
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, który umożliwia złożenie Zamówienia, podgląd jego danych oraz ich modyfikację
 8. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto
 9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez Użytkownika w trakcie procedury zakładania Konta
 11. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 12. Pliki cookie – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, podczas odwiedzin Klienta na stronie Sklepu, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach
 13. Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem
 14. Regulamin – niniejszy regulamin
 15. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, poprzedzone akceptacją treści Regulaminu, wyborem towarów oraz wyborem formy płatności.
 16. Stan sprzętu AGD według nas co oznacza :
 1. a) nowy -> sprzęt sprawny. W fabrycznym lub zastępczym opakowaniu. Z gwarancją producenta.
 2. b) powystawowy -> sprzęt sprawny, pochodzący np. z ekspozycji mogący posiadać ślady użytkowania, ryski i ślady po montażu. Gwarancja sprzedawcy.
 3. c) używany ->  sprzęt sprawny, używany w warunkach domowych, posiada widoczne ślady użytkowania. Możliwe otarcia, obicia transportowe.  Gwarancja sprzedawcy.

§3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Aleksandra Gierymskiego 8 , 55-220 Miłoszyce z dopiskiem ” MAGAZYN SPRZĘTU AGD”.
 2. Adres poczty elektronicznej: globalagd@gmail.com
 3. Numer telefonu: 662 – 144 – 932

Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych (ZŁ) i są cenami brutto.
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 3. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej.
 4. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznania się z Produktem / Produktami oraz wykreowania ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Produktu / Produktów. W szczególności wygląd Produktu / Produktów na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Produktu / Produktów wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać w szczególności z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Sklepu.
 5. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione. Zabrania się umieszczania zdjęć lub ich części pochodzących z www.agd-wro.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony przedmiot / towar w terminie 7 dni roboczych lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w punkcie poprzednim, sprzedawca może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 3. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

                         a. przelew na konto bankowe w Mbanku

                         b. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy

                         c. płatność w systemie ratalnym za pośrednictwem Comfino.pl

     4. Sklep Internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

     5. Koszty dostawy Produktów na adres wskazany przez Klienta obciążają Klienta i zostały szczegółowo określone na stronie internetowej Sklepu oraz w wygenerowanym potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

     6. Na finalną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się Cena za wybrany Produkt(y) oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

    7. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski poprzez firmy kurierskie m.in SCHENKER, DHL, FEDEX, DPD, INPOST KURIER, POCZTA POLSKA

    8. Szczegółowe zasady dostawy towarów do Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę

    9. Większe produkty typu: pralka, suszarka, zmywarka, lodówka, magiel, piekarnik, płyty indukcyjne, gazowe, ceramiczne są wysyłane na palecie. Owinięte folią typu stretch oraz twardym kartonem. Spięte pasami.

   10. Każda paczka jest ubezpieczona na czas wysyłki.

   11. Kurier firmy transportowej nie ma obowiązku wniesienia przesyłki pod drzwi mieszkania czy domu odbiorcy.

   12. Ponowna próba dostawy towaru, podjęta przez kuriera z przyczyn nie leżących po stronie kuriera jest dodatkowo płatna. Kwota ustalana przez sprzedawcę.

   13. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie od 1 – 3 dni roboczych

   14. Przedsiębiorca nie odpowiada za czas dostarczenia produktu przez firmy kurierskie oraz za wszelkie uszkodzenia w czasie transportu do klienta.

   15. W razie uszkodzenia paczki / produktu w czasie transportu należy sporządzić protokół uszkodzenia paczki.

   16. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów udostępnionych na stronie Sklepu, jednakże cena Produktu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia pozostaje dla Klienta wiążąca.

§6  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem 14 dni.

2.  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. 

3.  W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.

4.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem poleconym na adres wskazany w §3 pkt 1  niniejszego Regulaminu lub złożone na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://www.agd-wro.pl/wp-content/uploads/2019/08/OG%C3%93LNY-wz%C3%B3r-odst%C4%85pienia-od-umowy.pdf

5. Oświadczenie o odstąpieniu na formularzu należy wysłać przed upływem terminu na jego złożenie, na adres e-mailowy podany w §3  pkt 2 . Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta

6.  W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, cenę /kwotę zakupu produktu / sprzętu zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji.

7. Klient powinien odesłać lub dostarczyć Produkt / przedmiot na adres wskazany w §3 pkt 1, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
9. Wszelkie koszty związane ze zwrotem Produktu / przedmiotu, pokrywa kupujący.

10. W przypadku zwrotu / odstąpienia od umowy towaru/ zakupów klient pokrywa koszty dostawy w dwie strony, czyli koszt wysyłki do klienta ( według cennika przy składaniu zamówienia) oraz koszt wysyłki od klienta do firmy GLOBAL RAFAŁ PANEK z siedzibą w Miłoszycach przy ul. Aleksandra Gierymskiego 8 , 55-220 Miłoszyce.

11. Firma Global Rafał Panek nie zamawia firmy kurierskiej w celu odbioru przesyłek.

12. W przypadku zakupu produktu / przedmiotu / sprzętu  stacjonarnie nie ma możliwości do odstąpienia od umowy.

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁ GWARANCJI

 1. Firma GLOBAL Rafał Panek ul. A.Gierymskiego 8, 55-220 Miłoszyce, NIP: 899-230-87-44 zapewnia okres gwarancji sprzętu / przedmiotu, na który wydana jest  KARTA GWARANCJI.
 2. Gwarancja ważna na terytorium RP.
 3. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.
 4. Usterki sprzętu / przedmiotu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych (w nielicznych sytuacjach okres ten może się wydłużyć), licząc od dnia dostarczenia do siedziby firmy (na koszt kupującego a okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy).
 5. Gwarancja nie obejmuje obniżenia jakości sprzętu / przedmiotu spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:

– mechaniczne uszkodzenie produktu i wywołane nim wady

-uszkodzenia i wady powstałe na skutek:

– użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka, lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, wysoki stopień zakamieniania wody

– samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych

– nieprawidłowego napięcia zasilania lub celowego uszkodzenia

– nieprawidłowe podłączenie do sieci elektrycznej, wodnej i gazowej

– niewłaściwego transportowania sprzętu

 – użytkowania sprzętu z usterką dłużej niż 14 dni

 – gwarancja nie obejmuje czynności konserwacyjnych możliwych do wykonania przez Konsumenta, np.: bieżące konserwacje, odkamienianie czy czyszczenie urządzeń

6. Wszelkie zmiany zapisów w karcie gwarancji oraz ślady przeróbek lub prób dokonania zmian konstrukcyjnych sprzętu / przedmiotu oraz samodzielnych napraw poza serwisem firmy GLOBAL Rafał Panek  a także użytkowania produktu, w szczególności niedbałym obchodzeniem się, wystawieniem na działanie cieczy, wilgoci, narażeniem na korozję dokonane przez kupującego ujawnione w trakcie okresu gwarancji, powodują, że gwarancja przestaje obowiązywać.

7. Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej.

8. Gwarancja wyłączona dla przedsiębiorców. 

9. Firma GLOBAL Rafał Panek  nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych kupującego sprzętu / przedmiotu , w trakcie wykonywania napraw.

10. Kupujący  jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. Nie zwracamy kosztów wysyłki i pakowania. Nie odbieramy paczek za pobraniem.  Sprzedający nie pokrywa kosztów demontażu / montażu sprzętu AGD. Sprzedający nie pokrywa kosztów związanych z wnoszeniem / zniesieniem sprzętu AGD.

11. kupujący  powinien dostarczyć sprzęt odpowiednio zabezpieczony przed  uszkodzeniem w czasie transportu. Po wykonaniu naprawy , sprzęt / przedmiot zostanie wysłany reklamującemu na koszt  firmy  GLOBAL Rafał Panek

12. Kupujący  odpowiada za zgniecenia w czasie dostarczenia do gwaranta, a gwarant zobowiązuje się dostarczyć naprawiony sprzęt / przedmiot do reklamującego i odpowiada za zgniecenia sprzętu / przedmiotu w czasie transportu.

13. W okresie gwarancji uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub wymieniony na inny, wolny od wad. Gwarant nie zwraca ceny, jedynie wymienia na inny sprzęt. Ewentualna różnica pieniężna  zostanie uregulowana przez firmę GLOBAL Rafał Panek, bądź przez kupującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego przedmiotu.

14. W przypadku , gdy przedmiot/sprzęt reklamowany okaże się (po diagnozie serwisowej) sprawny kupujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów przeglądu serwisowego ( kwota 100 zł słownie: sto złotych 00/100.) oraz kosztów wysyłki przedmiotu/sprzętu do klienta.

15. Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu / sprzętu w ciągu 3 dni od dnia powiadomienia drogą e-mailową, poprzez wiadomość tekstową (sms) lub telefonicznie

16. W innym przypadku sprzęt / przedmiot będzie magazynowany. Kwota magazynowania za każdą dobę 35 zł (słownie : trzydzieści pięć złotych 00/100.) 

17. Uszkodzenia mechaniczne powstałe na w skutek nie prawidłowego użytkowania pralki ( przeładowanie bębna, nie stosowanie się do zaleceń sprzedawcy w dniu zakupu ) nie podlega gwarancji. W przypadku zmywarki nie stosowanie tabletek, soli do zmywarek oraz płynu do nabłyszczania powoduje szybsze wyeksploatowanie zmywarki.

18. Warunkiem wykonania naprawy, bądź wymiana sprzętu / przedmiotu na wolny od wad  jest dostarczenie sprzętu / przedmiotu z podpisaną kartą gwarancyjną.

19. Do paczki z reklamowanym sprzętem / przedmiotu, kupujący jest obowiązany  włożyć kartę gwarancji z informacją o uszkodzeniu, podać imię i nazwisko i adres na który ma być odesłany towar po reklamacji.

20. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 11 i 12 niniejszej gwarancji sprzęt / przedmiot, w stanie niezmienionym, zostanie odesłany na koszt kupującego.

21. Wszelkie zwroty lub reklamacje powinny być kierowane na adres: GLOBAL Rafał Panek A.Gierymskiego 8, 55-220 Miłoszyce z dopiskiem „magazyn sprzętu AGD” po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.  Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu / przedmiotu podczas poprawnej eksploatacji i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych

22. W wypadku utraty lub zniszczenia Karty Gwarancji duplikat nie będzie wystawiany.

§8 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁ RĘKOJMI

 1. Rękojmia obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ( RP )
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W przypadku Towarów używanych, zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego, okres rękojmi wynosi jeden rok.
 3. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 4. Przedsiębiorca nie odpowiada za wady wynikające z normalnego użytkowania.
 5. Sprzedający nie pokrywa kosztów demontażu/montażu sprzętu AGD.
 6. Sprzedający nie pokrywa kosztów związanych z wnoszeniem/ zniesieniem sprzętu AGD.
 7. Reklamacje  z tytułu rękojmi są rozpatrywane  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 8. Sprzęt AGD zakupiony u Nas jest przeznaczony do użytku domowego. Używanie sprzętu do innych celów powoduje utratę gwarancji i rękojmi.

§9 DANE OSOBOWE I ZGODY MARKETINGOWE

Akceptując regulamin sklepu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) w następujących celach:

 1. Realizacji zamówienia złożonego telefonicznie, sms, mailowo bądź w sklepie internetowym
 2. W celach marketingowych związanych z działalnością sklepu agd-wro.pl

§10 INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

 1. Zapewniamy klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 3. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu. Transport zakupionego sprzętu zrealizowany będzie przez 1 osobę pod budynek. W takim przypadku, zużyty sprzęt odbierany będzie z tego samego miejsca.
 4. Przygotowanie sprzętu polega na:
  1. Kuchenki gazowe – odłączenie od instalacji gazowej (dokonany wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia) lub elektrycznej,
  2. Pralki, Suszarki –  odłączenie od instalacji wodnej i elektrycznej,
  3. Lodówki –  rozmrożenie jej i odłączenie od instalacji elektrycznej.
 5. W przypadku zakupu sprzętu AGD przez nasz sklep internetowy, kupujący ma możliwość wysłania do nas swój zużyty sprzęt AGD ( np. przy zakupie pralki można odesłać tylko pralkę). Wszelkie koszty z tym związane ponosi kupujący. Nasza firma nie odbiera przesyłek za pobraniem. Kupujący musi powiadomić sprzedającego o chęci odesłania swojego starego sprzętu. Poprzez numer telefonu: 662-144-932 lub e-maila: globalagd@gmail.com. Kupujący musi we własnym zakresie znaleźć firmę kurierską / przewozową która wykona zlecenie dostarczenia sprzętu.
 6. UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.
 7. Zużyty sprzęt RTV i AGD bezpłatnie można oddać do najbliższego PSZOK-u ( Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ) w swoim miejscu zamieszkania.

§11 PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
 3. Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod https://www.agd-wro.pl/sklep/regulamin/
 4. Regulamin Sklepu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu,
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
  c) zmian w funkcjonowaniu Sklepu niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów.
 5. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY