Regulamin sklepu

Regulamin

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy agd-wro.pl prowadzony jest przez firmę Global Rafał Panek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lothara Herbsta 6 , 51-168 Wrocław, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 899-230-87-44.
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

 1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu agd-wro.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Przedsiębiorca – Global Rafał Panek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lothara Herbsta 6, 51-168 Wrocław, wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 899-230-87-44.
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem http://www.agd-wro.pl
 5. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Lothara Herbsta 6, 51-168 Wrocław ( dawniej  ul. Sołtysowicka 26, 51-168 Wrocław )
 2. Adres poczty elektronicznej: agdsoltysowicka@gmail.com
 3. Numer telefonu: 662 – 144 – 932
 4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§4 INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (faktura bez VAT)
 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 7 dni roboczych lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.
 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: a. przelew b. przy odbiorze (za pobraniem)
 3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski poprzez firmę kurierską. 

 §6 DANE OSOBOWE I ZGODY MARKETINGOWE

Akceptując regulamin sklepu, użytkownik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu) w następujących celach:

 1. Realizacji zamówienia złożonego telefonicznie, sms, mailowo bądź w sklepie internetowym
 2. W celach marketingowych związanych z działalnością sklepu agd-wro.pl

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY